S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Ústav makromolekulární chemie

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten