S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Inženýrské stavby - Lehké obvodové pláště, Od závěsových stěn k inteligentním fasádám II

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten