Publikace

Inženýrské stavby - lehké obvodové pláště, Od závěsových stěn k inteligentním fasádám I

prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten