S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Inženýrské stavby - lehké obvodové pláště, Od závěsových stěn k inteligentním fasádám I

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten