Publikace

Odstředivé síly v české architektuře

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Článek shrnuje vývoj v současné české architektuře, zejména hybné síly a proměny středního proudu a vzrůst vlivu regionů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten