S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Odstředivé síly v české architektuře

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Článek shrnuje vývoj v současné české architektuře, zejména hybné síly a proměny středního proudu a vzrůst vlivu regionů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten