Publikace

Článek mapuje vývoj výškových staveb v České republice od počátku dvacátého století do současnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten