S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Ubytování a pomíjivost stylu

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Článek mapuje vývoj českých hotelů v průběhu 20. století, zejména s ohledem na proměny životního stylu a módních trendů a jejich souvztažnost s pojetím nadčasovosti a trvanlivosti v architektuře (zároveň úvodní slovo v monotematickém čísle časopisu).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten