S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Kapitola popisuje historický vývoj výškových budov a zejména laboratorních provozů, ve světovém i českém kontextu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten