Publikace

Kapitola popisuje historický vývoj výškových budov a zejména laboratorních provozů, ve světovém i českém kontextu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten