S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Publikace

Termín mrakodrap bývá obvykle používán pro pohledově exponované výškové budovy, které ve svých útrobách poskytují užitný, lidmi obyvatelný prostor. Ani v mezinárodním měřítku není stanovena přesná výšková hranice, které je potřeba docílit, aby se tímto povznášejícím titulem mohla budova honosit. Název však napovídá, že by se mělo jednat o stavbu, která se „drápe“ až k oblakům. Nejen fyzicky, ale zřetelně i v obecnějším, nepřímém slova smyslu. Nemalou roli proto hrají místní a časové souvislosti a z nich vyplývající odlišná měřítka hodnocení (srov. Burj Khalifa v Dubai se 828 m a 162 podlažími versus u nás nejvyšší AZ Tower v Brně se 111 m a 30 podlažími). Kritériem tudíž není pouze absolutní, měřitelná výška, ale spíše účinek na pozorovatele. A způsob jakým budova doslova „vyčnívá“ ze svého prostředí, ať už městského nebo krajinného. Mrakodrapy vnímáme především z dálkových pohledů, jako prostou siluetu, bez vztahu ke stavebnímu detailu. Možná ale právě skromnější měřítko českého mrakodrapu umožňuje podrobnější, zvídavější zkoumání a osobnější kontakt.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten