S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Architektura ve službách motorismu

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Automobilismus v první polovině dvacátého století dramaticky poznamenal strukturu osídlení i krajiny. Nový, prudce se rozvíjející fenomén přinesl také široké spektrum půvabných architektonických projevů. Kniha sleduje jejich zrod a raný vývoj - roli architekta i stavebníka, dopady motorismu na obraz měst a silniční sítě, firemní a propagační strategii, a zejména pestrou stavební kulturu služeb motorismu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten