Publikace

Interview s doc. Petrem Vorlíkem nejenom o meziválečných garážích v Čechách

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D., Jiří Horský

Rozhovor pro fakultní bulletin o počátcích automobilismu v Čechách a dopadu nového fenoménu na strukturu osídlení, zejména na vznik nových typologických druhů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten