S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Interview s doc. Petrem Vorlíkem nejenom o meziválečných garážích v Čechách

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D., Jiří Horský

Rozhovor pro fakultní bulletin o počátcích automobilismu v Čechách a dopadu nového fenoménu na strukturu osídlení, zejména na vznik nových typologických druhů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten