Publikace

Mediatéka na Fakultě architektury ČVUT

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Text podává informaci o vzniku mediatéky - souboru filmových dokumentů zaměřených na architekturu - na půdě knihovny ústavu 15113 FA ČVUT v rámci projektu FRVŠ.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten