S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Mediatéka na Fakultě architektury ČVUT

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Text podává informaci o vzniku mediatéky - souboru filmových dokumentů zaměřených na architekturu - na půdě knihovny ústavu 15113 FA ČVUT v rámci projektu FRVŠ.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten