S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

City Grand-Garage Strass

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Text prezentuje výsledky stavebně historického průzkumu tzv. City-Paláce v Liberci, jehož součástí byly v meziválečné éře i nájemné hromadné garáže s doplňkovými službami.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten