Publikace

City Grand-Garage Strass

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Text prezentuje výsledky stavebně historického průzkumu tzv. City-Paláce v Liberci, jehož součástí byly v meziválečné éře i nájemné hromadné garáže s doplňkovými službami.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten