Publikace

Horský hotel a vysílač Ještěd. Poznámky k současnému stavu a možné budoucnosti, se zvláštním důrazem na interiér.

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

V květnu a červnu 2008 byl na základě zadání Národního památkového ústavu vypracován soupis prvků v interiéru hotelu a vysílače Ještěd. Odborným garantem inventarizace bylo Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT, autory soupisu jsou Petr Vorlík, Kateřina Kroulíková a David Otáhal. Tento text je stručným shrnutím poznatků vyplývajících z průzkumu, myšlenek a diskusí nad možnou budoucností stavby a interiéru.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten