Publikace

Záznam ze závěrečné diskuze o rehabilitaci Horského hotelu a vysílače Ještěd, probíhající v rámci kolokvia pořádaného Výzkumným centrem průmyslového dědictví ČVUT v březnu 2009.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten