S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Záznam ze závěrečné diskuze o rehabilitaci Horského hotelu a vysílače Ještěd, probíhající v rámci kolokvia pořádaného Výzkumným centrem průmyslového dědictví ČVUT v březnu 2009.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten