S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Antonín Engel - role nové technologie a architektonické koncepce při hledání nadčasové formy.

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Architekt Antonín Engel (1879 - 1958) je obvykle řazen ke konzervativní linii architektury první poloviny dvacátého století. Tvorba tohoto okruhu bývá na pozadí zpravidla upřednostňované avantgardy nepřesně označována jako eklekticky orientovaná "druhá liga". Při bližším nezaujatém pohledu je však zřejmé, že se jedná o dílo kultivovaných, vzdělaných tvůrců, využívající mnohdy velice pokrokové prostředky, kladoucí značný důraz na konstruktivní a stavitelskou logiku; navíc v meziválečné stavební produkci kvantitativně převažující.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten