S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Inventarizace interiérů televizního vysílače a horského hotelu Ještěd

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

V květnu a červnu 2008 byl na základě zadání Národního památkového ústavu vypracován soupis prvků v interiéru hotelu a vysílače Ještěd. Odborným garantem inventarizace bylo Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT, autory soupisu jsou Petr Vorlík, Kateřina Kroulíková a David Otáhal. Tento text je stručným shrnutím poznatků vyplývajících z průzkumu 1.-4. NP.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten