Publikace

AID - Akceptace Intervence Destrukce: Industriální stopy ve studentských projektech.

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Text je ohlédnutím za třetí výstavou studentských projektů konverzí v rámci 5. mezinárodního bienále Industriální stopy 2009.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten