S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

AID - Akceptace Intervence Destrukce: Industriální stopy ve studentských projektech.

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Text je ohlédnutím za třetí výstavou studentských projektů konverzí v rámci 5. mezinárodního bienále Industriální stopy 2009.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten