S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Koncept volného půdorysu a technická infrastruktura.

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Text je zaměřen na vývoj konceptu volného půdorysu v architektuře dvacátého století a jeho provázanost s pokrokem v oblasti technické infrastruktury budov.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten