S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Vysílač na Ještědu jako modelové dilema památkové péče.

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Stručná informace o kolokviu uspořádaném VCPD ČVUT v prostorách národní kulturní památky Horský hotel a vysílač Ještěd na téma památková péče a poválečná architektura.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten