Publikace

Vysílač na Ještědu jako modelové dilema památkové péče.

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Stručná informace o kolokviu uspořádaném VCPD ČVUT v prostorách národní kulturní památky Horský hotel a vysílač Ještěd na téma památková péče a poválečná architektura.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten