S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Inventarizace interiérů horského hotelu Ještěd.

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

V květnu a červnu 2008 byl na základě zadání Národního památkového ústavu vypracován soupis prvků v interiéru hotelu a vysílače Ještěd. Odborným garantem inventarizace bylo Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT, autory soupisu jsou Petr Vorlík, Kateřina Kroulíková a David Otáhal. Tento text je stručným shrnutím poznatků vyplývajících z průzkumu 1.-4. NP.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten