S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Industrial Architecture Gets Its Second Wind

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Report on proceedings based on a collection of student projects presented in exhibition organised during the 4th International Biennial "Vestiges of Industry" in September 2007, focusing on the applied new use of industrial heritage as a stimulus and instrument of regional development.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten