Publikace

Vznik velkokapacitních garáží v období první republiky a jejich architektura

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Text je zaměřen na garážování soukromých automobilů v Čechách na počátku dvacátého století. Téma prvních hromadných garáží pokrývá nejenom problematiku racionálního hledání vhodné formy, provozu a konstrukce pro nový typologický druh, ale i obecnější otázky dobového životního stylu a začlenění těchto objektů do stávající struktury osídlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten