S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Registr VCPD ČVUT a poetická průmyslová krajina

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Text byl zaměřen na popis dlouhodobého projektu - Registru průmyslového dědictví, který slouží především k průběžné archivaci probíhajících výzkumných záměrů VCPD ČVUT, FA ČVUT a partnerských pracovišť, zejména NPÚ a NTM. Systém byl zprovozněný na serveru ČVUT ve formě interaktivního internetového prohlížeče, který umožňuje "on-line" vytváření, průběžné doplňování i aktualizaci záznamů, zpětně snadnou orientaci při jejich studiu a pomocí vícestupňového filtru široké možnosti vyhledávání nebo třídění záznamů do tematicky vymezených bloků. Registr se v současnosti skládá ze tří vzájemně provázaných dílčích částí - databáze objektů, databáze osobností a databáze území.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten