Publikace

Konference "Meziválečná průmyslová architektura v Československu" - I

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Pozvání na konferenci pořádanou Výzkumným centrem průmyslového dědictví ve dnech 11. - 12. října 2004.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten