S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Konference "Meziválečná průmyslová architektura v Československu" II

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Předběžný program konference pořádané Výzkumným centrem průmyslového dědictví ve dnech 11. - 12. října 2004

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten