S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Konference "Meziválečná průmyslová architektura v Československu"

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Zpráva z konference pořádané Výzkumným centrem průmyslového dědictví ve dnech 11. - 12. října 2004.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten