S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Publikace

Příspěvek technických věd k záchraně a restaurování památek

Kniha přináší přehled vybraných výsledků nedávného mezioborového výzkumu na pracovištích Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., v moderně rozvíjené oblasti památkových věd. Památkové vědy patří mezi mladší vědecké obory, jejichž vývoj je silně ovlivněn současným bouřlivým rozvojem informačních technologií, miniaturizací a pokročilostí výrobních postupů, které jsou podmínkou aplikace metod a technik dříve pro památkovou péči nedosažitelných. Prolomení technických i ekonomických bariér umožňuje využívání nanomateriálů a nanotechnologií pro záchranu, zachování i zhodnocení památkových a dalších historických objektů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten