S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Hybrid Testing of Historic Materials

The paper describes hybrid approaches to testing of mechanical properties of historic materials which are mostly available in very small amounts and bulks unsuitable for standard testing procedures and techniques. Three case studies are presented. In all three, simple mechanical testing procedures were combined with special optical measurements and tailored software tools.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten