S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Architektura konverzí. Kličkování mezi zájmy

PhDr. Benjamin Fragner

Zprvu neproblematické až módní koketování s mnohoznačně přijímanou minulostí získalo s přibývajícími lety a projekty na váze. Monografie a časopisy, především od devadesátých let minulého století, signalizují nová témata architektury konverzí, která lemují cestu z rozpačité postindustriální zkušenosti. Podstatné je ale především to, že právě projekty konverzí opuštěných skladů, textilek, továrních hal, pivovarů, hutí a elektráren ve společnosti vyvolaly pozornost a zájem o průmyslové dědictví. Nikoliv historické studie nebo akce industriálních archeologů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten