S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Automatické kulturní mlýny

PhDr. Benjamin Fragner

Porovnáním s jinými industriálními areály, které postihl podobný osud, neobvykle rychle, spontánně, krátce po ukončení výroby, nacházejí nové využití pro mlýny bratří Winternitzů. Je správné nechat se unášet představami velkých projektů a radikálních transformací, jejichž realizace je možná nedosažitelná a představují riziko ekonomické zranitelnosti i nevratných zásahů do památky? Nebylo by u takovýchto budov, které jsou naštěstí v mimořádně dobrém technickém stavu, vhodnějším řešením zvolit cestu postupných kroků, navazujících úprav, investičně racionálnějších zásahů, které v začátcích pro nového majitele nebudou znamenat nepřiměřené zatížení. Postupovat etapovou proměnou pro nové využití, podle potřeb města i jako obrana před anonymním developerským investováním.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten