Publikace

Jiné užití skotského (průmyslového) dědictví

PhDr. Benjamin Fragner

Představení nejdůležitějších příkladů nového využití významných industriálních památek Skotska: Stanley Mills v Perthu, textilka v New Lanarku, Anchor Mills v Paisley a Templeton Factory v Glasgow. Příspěvek je popisem různých přístupů ke konverzi a novému využití těchto staveb a průmyslových areálů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten