S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Jiné užití skotského (průmyslového) dědictví

PhDr. Benjamin Fragner

Představení nejdůležitějších příkladů nového využití významných industriálních památek Skotska: Stanley Mills v Perthu, textilka v New Lanarku, Anchor Mills v Paisley a Templeton Factory v Glasgow. Příspěvek je popisem různých přístupů ke konverzi a novému využití těchto staveb a průmyslových areálů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten