S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Od industriálu Tampere k informační společnosti

PhDr. Benjamin Fragner

Nové užití minulosti jako nástroj pro rozvoj moderního města. Reflexe mezinárodní konference pořádané organizacemi TICCIH a ICOTEH.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten