S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Pro další využití a úvahy o rozsahu ochrany či naopak proměny stavby na Ještědu paradoxně zůstává limitující, čím se už krátce po dokončení stala obdivovanou a všeobecně přijímanou. Povětšinou z dálky sledovaná silueta v krajině plní roli symbolu, znaku, pro obchodníky a politiky především reklamního krajového emblému. Přestalo být důležité vnímat ji jako komplexní architektonické dílo, s výraznými konstrukčními detaily, strukturou cíleně volených materiálů, designem užitných předmětů, náladou interiérů s dobovými výtvarnými prvky. Zážitek usazují do konkrétních kulturních a historických souvislostí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten