S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Industriální stopy

PhDr. Benjamin Fragner

Projekty konverzí industriální architektury už zdaleka nejsou především profylaktickým gestem ve snaze nalézt nové zakotvení ve stylově rozkolísané době. mají ambice být rovnocenným architektonickým tématem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten