Závěrečné práce

Dětský domov se školou, Praha Podolí

Bc. Adam Havel

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce řeší  téma, jak navrhnout areál dětského domova se školou.  Na základě rozboru dnešní situace si architekt stanovuje hlavní cíl, aby dítě ve výchovném zařízení získalo návyky, znalosti a dovednosti, které mu i po několikaletém nuceném pobytu následně umožní snadnější integraci do života. Předpoklady nutné ke splnění cíle zahrnují zachování rytmu odchodu do školy a návratu domů, umístění dětského domova do dobré čtvrti velkého města, kde jsou kapacity dětských domovů přeplněné. Bydlení i škola by měly být navržené a postavené na míru dětem a vychovatelům, na rozdíl od reality, kdy většina dětských domovů vzniká úpravou starých objektů v odlehlých lokalitách. Areál dětského domova ač uzavřený, může přivítat i návštěvníky z okolí, kteří přicházejí za kulturními a sportovními aktivitami. Architektura bydlení i školy je jednoduchá, zapadající do kontextu vybrané lokality - Podolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.