S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Jiné užití, jiné světy

PhDr. Benjamin Fragner

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten