Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Obnova mateřské školy v sídlišti Invalidovna

Bc. Miloš Hlaváček

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh novostavby mateřské školy a jeslí v sídlišti Invalidovna v Praze.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.