Diplomové práce

Obnova mateřské školy v sídlišti Invalidovna

Bc. Miloš Hlaváček

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh novostavby mateřské školy a jeslí v sídlišti Invalidovna v Praze.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.