S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

National Report for Czech Republic. The search for Topics on Industrial Heritage in the Czech Republic

PhDr. Benjamin Fragner

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten