Závěrečné práce

Valašské kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm

Bc. Zuzana Paclová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem práce je prověřit urbanisticko kulturní koncepci pro město Rožnov. Pracuje s jednotlivými funkcemi kulturního centra jako se silnými prvky pro oživení významných míst v centru města. Prověřuje možnosti  vybraných míst v kombinaci s nově vloženou funkcí divadla, kina, knihovny, hudebního klubu a jiných.  Následně je jeden objekt - kulturní dům zpracován v architektonické studii domu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.