S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Vodní dílo v krajině. Konference na lodi - Mezioborová hlediska vývoje technických odvětví a průmyslové architektury na území České republiky se zřetelem k jejich typologii

PhDr. Benjamin Fragner, Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten