Lidé

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Historik architektury, od roku 2005 působí ve Výzkumném centru průmyslového dědictví, které je od roku 2011 součástí Fakulty architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.