Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Historik architektury a pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Od roku 2005 působí ve Výzkumném centru průmyslového dědictví, které je od roku 2011 součástí Ústavu teorie a dějin architektury FA.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.