Lidé

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Historik architektury a pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Od roku 2005 působí ve Výzkumném centru průmyslového dědictví, které je od roku 2011 součástí Ústavu teorie a dějin architektury FA.

2016–2020: Hlavním řešitelem projektu aplikovaného výzkumu MK ČR v programu NAKI II: Industriální architektura: Památka průmyslového dědictví jako technicko-architektonické dílo a jako identita místa.

2011–2014: Řešitelem projektu aplikovaného výzkumu MK ČR v programu NAKI: Industriální topografie České republiky. Spoluautor stejnojmenné devítisvazkové knižní řady a hesel v on-line mapě.

Vybrané publikace:

■ Lukáš Beran (ed.), Industriální architektura: tvůrci a plány = Industrial architecture: designers and plans, Praha 2021.

■ Lukáš Beran – Jan Zikmund, PRO ZRNO: obilní skladiště a sila 1898–1989, Praha 2018.

■ Lukáš Beran, Nákupní středisko Uran v České Lípě. Dějiny a současnost XL, 2018, č. 7, s. 32–33.

■ Lukáš Beran, Poznámky k domácímu vývoji typologie, konstrukce a architektury skladišť zboží. Zprávy památkové péče LXXVII, 2017, č. 5. s. 550–555.

■ Lukáš Beran, První železobetonové budovy v českých zemích. Beton TKS XVII, 2017, č. 5, s. 51–55.

■ Lukáš Beran, „První plody nové doby“ ve starém mocnářství. Beton TKS XVI, 2016, č. 6, s. 74–77.

■ Rostislav Švácha – Pavel Směták – Lukáš Beran – Petr Klíma, Velvyslankyně české architektury: Česká ambasáda v Berlíně. Architect+. I, 2016, č. 2, s. 44–49.

■ Lukáš Beran, Bruno Bauer a industriální architektura v českých zemích. Praha 2016.

■ Lukáš Beran – Věra Kučová, Funkce a tvar: architektura televizních věží, Zprávy památkové péče LXXI, 2011, č. 5, s. 356–360.

■ Lukáš Beran, Ochrana památek pozdní moderny v Německu, in: Obnova památek 2011 – Co s architekturou 60. a 70. let 20. století? Praha 2011, s. 41–45.

■ Lukáš Beran, Dělnické domky – architektura v kulturním transferu, in: Alena Borovcová (ed.), Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010 – Industriální dědictví a bydlení v průmyslových aglomeracích, Ostrava 2010, s. 7–13.

■ Lukáš Beran, Věra Machoninová a Vladimír Machonin – tvorba v letech 1960–1971, in: Věra a Vladimír Machoninovi 60'/70'. Katalog GJF, Praha 2010, s. 8–15.

■ Lukáš Beran, Nové památky / New Monuments, in: Vladislava Valchářová – Benjamin Fragner (eds.), Průmyslové dědictví ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry. Praha 2010, s. 53–57, 182–184.

■ Lukáš Beran, Nákladové nádraží Žižkov, Za starou Prahu XXXVIII (IX), č. 3, 2008, s. 48–51.

■ Lukáš Beran – Vladislava Valchářová, Industriál Libereckého kraje. Praha 2007.

■ Lukáš Beran, Architektura zdymadel na Středním Labi, in: Lukáš Beran – Vladislava Valchářová (eds.), Vodní dílo v krajině. Praha 2006.

■ Lukáš Beran – Vladislava Valchářová (eds.), Pražský industriál. Technické stavby a průmyslová architektura Prahy. Praha 2005.

■ Lukáš Beran, Architekt Vladimír Machonin, Umění LII, 2004, č. 3, s. 271–277.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.