S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Meziválečná průmyslová architektura

PhDr. Benjamin Fragner

Výzkumný projekt se zabývá důležitým obdobím průmyslové architektury mezi vznikem samostatného československého státu roku 1918 a Druhou světovou válkou, které bylo při mapování průmyslového dědictví dlouho zanedbáváno.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten