Publikace

Rozklad impulsem rozvoje - Industriální turistika Manchesteru

PhDr. Benjamin Fragner

Manchester je označován za první průmyslové město v historii lidských sídel. Technické a industriální objekty, skladiště a reprezentativní obchodní domy předurčily charakter městské zástavby s textilkami a strojní výrobou, dopravními cestami, železničními stavbami a sítí důmyslných vnitrozemských kanálů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten