Publikace

Postindustriální krajina

PhDr. Benjamin Fragner

Emscher Park představuje v Evropě nejambicióznější příklad regenerace zpustlých oceláren, opuštěných dolů, zanesených průmyslových přístavů, průmyslových úhorů poznamenaných více než třiceti lety úpadku a restrukturalizace těžkého průmyslu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten