S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Brownfield v souvislostech průmyslového dědictví

PhDr. Benjamin Fragner

Užití termínu brownfield je v mnohém zavádějící. Bývá zatíženo zažitými předsudky i rozdílnými výklady a profesní orientací odborné veřejnosti, která se k řešení problémů vyslovuje. Smyslem tohoto seriálu článků je upozornit na hodnoty, které tato opuštěná území a stavby mohou mít pro další vývoj, ale i pro současné úvahy o architektuře a urbanizmu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten