Závěrečné práce

Studentský pracovní stůl

Kůrková Tereza

Design, Bakalářská práce

Anotace

Tato práce se věnuje navržení pracovního stolu, který bude uživateli poskytovat dostatečný pracovní prostor pro široké spektrum činností. Hlavními přednostmi je poskytování podmínek jak pro běžné studium a práci na počítači, tak i pro činnosti výtvarně směřované. Jednoduchý mechanismus umožní změnit sklon desky nebo poskytne prostor pro překreslování výkresů na podsvícené ploše.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.