S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Industrial Architecture of the Inter-war Period

PhDr. Benjamin Fragner

This project looks at an important period of industrial architecture, between the emergence of the independent Czechoslovak state in 1918 and the Second World War, though a period that from the perspective of the process of mapping industrial heritage has been neglected.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten