Závěrečné práce

Hotel a byty, Český ráj

Kučerová Petra

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace k navržené stavbě z předchozího semestru. Jedná se o zastavěnou proluku v Turnově rozdělenou funkčně na dvě části-bytový dům s knihkupectvím v přízemí a hotel.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.