S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Industriální stopy (v České republice )

PhDr. Benjamin Fragner

Zpráva o koncepci a průběhu 2. mezinárodního bienále Industriální stopy v prostorách staré čistírny odpadních vod v Praze-Bubenči.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten