Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

REGENERACE USEDLOSTI SCHÖFFL TRNOVANY V ŽATECKÉ CHMELAŘSKÉ KRAJINĚ

Palm Vojtěch

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tato diplomová práce se detailně zabývá regenerací sušárny chmele Schöffl v usedlosti č.p. 9 v Trnovanech u Žatce s konceptuálním přesahem řešení obce. Výsledkem je vize ideální hospodářské usedlosti. Spočívá v revitalizaci samotné sušárny na funkční a expoziční část, dostavbě restaurace s ubytováním, v blízkém okolí nově navržené cestní sítí či přírodním muzeu ukazující historický vývoj pěstování chmele.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.